Svet-Stranek.cz
Víme jak na to
Jak ušetřit peníze?

Výnos, riziko a likvidita investice:Víme jak na to

Výnos, riziko a likvidita investice

Výnos, riziko a likvidita investice

Výnos, riziko a likvidita investice

Riziko a výnos investice jdou ruku v ruce. Obecně mezi nimi platí velmi jednoduchý vztah: čím vyšší je potenciální-možný (přislíbený) výnos, tím větší je riziko ztráty a obráceně, čím menší je riziko ztráty, tím menší je potenciální-možný (přislíbený) výnos. Je tomu tak proto, že nejistota o investovaných prostředcích musí být vyvážena vyšší potenciální – možnou (slíbenou) odměnou. Vysoce rizikové investice jsou spojeny s velkými nejistotami o budoucím výnosu. Vliv náhody na konečný výsledek je u těch nejrizikovějších investic podobný jako u hazardní hry.

Buďte proto velmi nedůvěřiví k investicím, které nabízejí vysoký výnos a malé nebo žádné riziko. Staré přísloví „vypadá to příliš dobře, aby to byla pravda“ při investování skoro vždy platí!

Následující graf ukazuje vztah výnosů a rizika u základních tříd investičních aktiv. Vyplývá z něj: čím větší riziko jste připraveni nést, tím větší může být vaše odměna. Pokud nejste připraveni oželet žádné peníze, musíte se spokojit s nízkým výnosem.

Vztah výnosů a rizika 

Rozumné investování je podstupování kalkulovaného rizika s cílem zvýšení pravděpodobného výnosu z investované finanční částky. Důležitý je na jedné straně správný odhad rizika a možné ztráty a na straně druhé realistický odhad výnosu z investice, tj. relace mezi rizikem a výnosem.

Likvidita nějakého investičního instrumentu vyjadřuje pohotovost, s jakou může být bez vynaložení dodatečných nákladů zpeněžen, tj. prodán (u dluhových instrumentů nezaměňovat se splatností). O vysoké likviditě investičního produktu hovoříme v případě, že je snadné jej na trhu prodat resp. koupit (bez ohledu na termín splatnosti u dluhového investičního instrumentu). V takovém případě je likvidní riziko investičního produktu malé.

Pojem likvidní trh označuje situaci velkých obratů (velký objem prodejů-nákupů) na tomto trhu. Trh málo likvidní je trh, na kterém se obchoduje málo, protože chybí poptávka. V takovém případě je likvidní riziko produktu, který můžete prodat jen na málo likvidním trhu, velké, protože hrozí nebezpečí, že při poklesu ceny tohoto instrumentu ho nebudete moci odprodat a zamezit dalšímu růstu ztráty z dané investice.

návštěvníků stránky
celkem10 247
tento týden43
dnes6