Svet-Stranek.cz
Víme jak na to
Jak ušetřit peníze?

Jak nastavit pojistná rizika u životního pojištění:Víme jak na to

Jak nastavit pojistná rizika u životního pojištění

Nastavit pojistné částky u rizik v rámci životního pojištění nemusí být zrovna jednoduché. Zejména tehdy, pokud nevíte, jaký typ pojistit více a který stačí méně. Velice časté jsou případy, kdy životní pojištění kryje rizika nedostatečným způsobem.
Předpokládejme, že plat životního partnera  bude průměrný, vhodně nastavená pojistná částka v případě jeho úmrtí by měla být na dvoj až trojnásobku průměrného ročního platu, což je suma v rozmezí od 600 až 900 tisíc. V případě hypotéky nebo jiného typu úvěru by mělo být krytí zvýšeno o tento závazek.

Dvě tváře smrti

Smrt způsobená úrazem je oblíbeným trikem pojišťoven, jak obalamutit klienta. Statisticky je smrt způsobená úrazem méně častá než smrt úrazem nezpůsobená. V řadě životních pojistek však položka „Smrt“ zcela chybí a je nahrazena „Smrtí úrazem“. Netřeba uvádět, co se stane v případě, když člověk zemře ve spánku anebo v důsledky závažného onemocnění, třeba rakoviny nebo leukémie. Pojišťovna obmyšleným osobám lakonicky sdělí, že na smrt v důsledku těžkého onemocnění se nevztahuje smrt úrazem. Tudíž nevzniká povinnost pojišťovny plnit.


Trvalé následky úrazu

Pojistná suma 500 tisíc korun je na hraně únosnosti. Obecně se doporučuje i několik milionů korun. Zatímco v případě smrti zinkasují pojistnou částku obmyšlené osoby, tedy ti, které pojištěnec uvedl ve své smlouvě, v případě trvalých následků jdou peníze na krytí životních potřeb postiženého. Invalidní důchod nemusí v některých případech poskytovat dostatečný příjem pro důstojný život.

Trvalé následky úrazu často pro postiženého znamenají změnu životního stylu. Například oběť nehody, po které osoba ochrne a zůstane upoutána na invalidní vozík, musí provést určité stavební úpravy v bytě, aby ho mohla i nadále obývat. Nehledě na další výdaje v podobě úpravy osobního automobilu. Stát hradí na úpravu vozidla 200 tisíc korun, ale tato částka mnohdy stačit nemusí. Případně poskytuje slevu na dani z přidané hodnoty až do částky 100 tisíc korun.

Invalidita

Podobně i pojistné kryt invalidity způsobené úrazem by mělo být o dost vyšší. Jen vyřízení samotného invalidního důchodu je běh na nejméně tři měsíce. Často dochází k nejrůznějším administrativním průtahům kvůli chybějícím podkladům pro přiznání invalidního důchodu. Ten vám sice může být vyplacen i zpětně, ale složenky na vás nepočkají.

Řada pojišťoven tak nabízí svým klientům i pojištění invalidity.

Co pojistit?

Pojištění drobných úrazů nebo pracovní neschopnosti má určitě své výhody, ale neměli byste nabýt dojmu, že jde o veledůležitá pojištění. Vaši pozornost by měly poutat zejména závažné události jako je úmrtí, invalidita, trvalé následky, závažná a dlouhodobá onemocnění či dlouhodobá péče.
návštěvníků stránky
celkem10 247
tento týden43
dnes6